NavnÅrTitelArter
Bruun Asmussen Lange, C. & J. Hermann J.2016Atlas Flora Danica. Version 1.1. Botanical Society of Denmark. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/jzwfql tilgået via GBIF.org26
Buchwald et al.2013Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark? Flora og Fauna 118(3-4): 73-118 (tilførende Excel-fil)1
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk40
Hartvig, P & P. Vestergaard (red.)2015Atlas Flora Danica 1-3. Gyldendal. København3673
Miljøstyrelsen2019https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/11
NOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)21
Rødliste 20192020https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/1
Schou, J.C., B. Moeslund, L. Båstrup-Spohr & K. Sand-Jensen2017Danmarks vandplanter. BFN's forlag8
Wind, P.2013Dansk plantetaxonliste. Version 27-05-2013. Upubl.2471
Øllgaard, H.2019Oversigt over danske mælkebøtter. Version 05-05-2019. Upubl.4