NavnÅrTitelArter
Brødsgaard, H.2009Pers. medd.1
Jørgensen, J.2001Danske og videnskabelige navne for hvirvelløse skadedyr og nyttedyr på dyrkede planter og planteprodukter. DSR Forlag1
Kobro, S.2011Checklist of Nordic Thysanoptera. Norwegian Journal of Entomology 58, 20-26111