NavnÅrTitelArter
Carl, H.2010Nyhedsbrev nr. 3 fra Atlas over danske Saltvandsfisk. Zoologisk Museum, DTU Aqua og Krog Consult8
Carl, H. & P.R. Møller2016Første fund af atlantisk trommefisk (Micropogonias undulatus) i danske farvande. Flora og Fauna 122(3+4): 65-662
Carl, H. & P.R. Møller (red.)2012Atlas over danske ferskvandsfisk23
Carl, H., J. Behrens & P.R. Møller2016Statusrapport vedr. udbredelsen af ikke-hjemmehørende fiskearter i danske kystvande. Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet3
Carl, H., J.G. Nielsen & P.R. Møller2004En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk. Flora og Fauna 110(2): 29-39245
Fiskeatlas2014http://fiskeatlas.ku.dk/nyheder/kortfinnetflojfisk/3
Jensen, J.J., H. Carl & F. Sivebæk.2007Almindelig Solaborre Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) - ny dansk ynglefisk. Flora og Fauna 113(2): 25-291
Miljøstyrelsen2019https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/2
NOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)2