NavnÅrTitelArter
Baagøe, H.J. & T.S. Jensen (red.)2007Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. København88
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=164681
Kinze, C.C.2013To "nye" hvalarter for de danske farvande. Flora og Fauna 119(1+2): 27-322
Miljøstyrelsen2019https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/5
Muus, B.1993Danmarks pattedyr1
Naturstyrelsen2013Ulv. http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/Rovdyr/Ulv/1
NOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)8
Rødliste 20192020https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/1
SVANA2016http://svana.dk/nyheder/2016/aug/derfor-er-guldsjakalen-ikke-invasiv/1