NavnÅrTitelArter
Dansk Ornitologisk Forening2014Den danske fugleliste - oktober 2014. https://www.dof.dk/images/udvalg/su/dokumenter/su_listen/DenDanskeFugleliste_oktober2014.pdf172
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433101
Hansen, J.S.2012Nyhedsbrev fra sjældenhedsudvalget, februar 2012. http://www.netfugl.dk2
Miljøstyrelsen2019https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/1
Netfugl.dk2014DK-listen. http://www.netfugl.dk/dklist.php481
NOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)7
Rødliste 20192020https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/3