NavnÅrTitelArter
Bio/consult1997Smådyrsfaunaen i vådområder i Bolderslev og Uge Skove 1997. Notat, Bio/consult, 04-07-971
Bruun, H.H.2015Pers. medd.1
Bruun, H.H. & G. Soika2013The gall mites Vasates quadripedes and Cecidophyopsis psilaspis (Acari: Eriophyidae) new to Denmark. Entomologiske Meddeleser 81: 21-252
Enghoff, H.2011Enghoff, H. Upubl.6
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=1376249
Gjelstrup, P.1978Oversigt over Danmarks pansermider (Acarina, Oribatei). Entomologiske Meddelelser 46: 109-121222
Gjelstrup, P. & H. Petersen2007Mikroleddyrfaunaen omkring Skjern Å. I: Nielsen, I & H.-H. Schierup (red.). Skjern Å. Århus Universitetsforlag3
Gjelstrup, P., P. Hansen & E. Warncke1991Moss mites (Oribatida, Acari) in mosses from some Danish spring areas. Natura Jutlandica 23(3): 33-4412
Grøn, P.N. (red.)2008Naturforholdene i Egå Engsø 2007. Orbicon1
Haitlinger R.2008New records of mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Johnstonianidae, Trombidiidae) from West and North Europe, with the description of Abrolphus nymindegabicus sp.n. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu. Biologia i Hodowla Zwierząt 56, 566: 51–641
Haitlinger, R. & M. Šundić2017New records of mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Johnstonianidae, Trombidiidae) from West and North Europe, with the description of Abrolphus nymindegabicus sp.n. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu. Biologia i Hodowla Zwierząt 56, 566: 51–645
Hallas, T. E.1978Fortegnelse over danske mider (Acari). Entomologiske Meddelelser 46: 27-44518
Hansen E.W. & S. Johnsen1986Rovmider af familien Phytoseiidae i Danmark (Acarina, Gamasina). Entomologiske Meddelelser 53: 137-1421
Hansen, H.1987Varroamiden. Grøn Viden (Havebrug) nr. 4.Statens Planteavlsforsøg1
Henriksen, K.L. & S.L. Tuxen1944Fortegnelse over de danske galler (zoocecidier). E Munksgaard4
Jacobsen, S., G.J. Moraes, H. Sørensen & L. Sigsgaard2019Organic cropping practice decreases pest abundance and positively influences predator-prey interactions. Agriculture, Ecosystems and Environment 272: 1–912
Jørgensen, J.2001Danske og videnskabelige navne for hvirvelløse skadedyr og nyttedyr på dyrkede planter og planteprodukter. DSR Forlag26
NOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)2
Nørgaard, E.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 283-296. Rosenkilde & Bagger1
Roivainen, H.1949Eriophyid news from Denmark. Acta Entomologica Fennica 15: 22–3220
Smith, K.1996Danske snudemider. Upubl. speciale. Zoologisk Museum. København12
TV22017http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-11-03-ny-flaat-fundet-i-danmark-kan-vaere-livsfarlig-for-husdyr1