Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.

Almindelig grenet pindsvineknop

Sparganium erectum subsp. erectumVidenskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Sparganium erectum subsp. erectumAlmindelig grenet pindsvineknopTyphaceaePoalesKarplanterDunhammerfamilienGræsordenenTracheophytaSparganium polyedrum (Asch. & Graebn.)Hartvig, P & P. Vestergaard (red.)2015Atlas Flora Danica 1-3. Gyldendal. KøbenhavnLCJaCC BY 4.0