Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.

Lille gulsort lærkebladhveps

Pristiphora wesmaeliVidenskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Pristiphora wesmaeli(Tischbein, 1853)Lille gulsort lærkebladhvepsTenthredinidaeHymenopteraÅrevingerÅrevingerHymenopteraLygaeonematus wesmaeli (Tischbein, 1853)Nielsen, J.C. & K. Henriksen1915Træ- og Bladhvepse. Danmarks Fauna, bd. 18NEJaCC BY 4.0