Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.

Almindelig rajgræs × eng-svingel

Lolium perenne x Schedonorus pratensisVidenskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Lolium perenne x Schedonorus pratensisAlmindelig rajgræs × eng-svingelPoaceaePoalesKarplanterGræsfamilienGræsordenenTracheophytaFestuca pratensis x Lolium perenne; Festulolium x loliaceum (Huds.) P. Fourn.Hartvig, P & P. Vestergaard (red.)2015Atlas Flora Danica 1-3. Gyldendal. KøbenhavnJaCC BY 4.0