Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.

Almindelig rajgræs × eng-svingel

Lolium perenne × Schedonorus pratensisVidenskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Lolium perenne × Schedonorus pratensisAlmindelig rajgræs × eng-svingelPoaceaePoalesKarplanterGræsfamilienGræsordenenTracheophytaFestuca pratensis × Lolium perenne ; Festulolium ×loliaceum (Huds.) P. Fourn.Wind, P.2013Dansk plantetaxonliste. Version 27-05-2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0