Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.

Almindelig vandregræshoppe

Locusta migratoriaVidenskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Locusta migratoria(Linnaeus, 1758)Almindelig vandregræshoppeAcrididaeOrthopteraGræshopperMarkgræshopperGræshopperOrthopteraEuropæisk vandregræshoppeNielsen, O.F.2000De danske græshopper. Danmarks Dyreliv, bd. 9. Apollo BooksNAJaCC BY 4.0