Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.
« Simpel søgning  >  Projekt Allearter Startside

Oversigt over referencer benyttet i databasen


For hver art i databasen bag allearter.dk er der tilknyttet en reference, der angiver pågældende arts forekomst i Danmark.


På denne side findes en samlet oversigt over disse referencer. Referencerne dækker over såvel publicerede som upublicerede tekster, hjemmesider, regneark, personlige meddelelser m.v.


ReferencenavnÅrReferencetitelArter
Abenius, J.2009Danske Eumeninae. Upubl. (excel-fil)27
Abenius, J.2009Danske Mutilidae. Upubl. (excel-fil)3
Abenius, J.2009Danske Pompilidae. Upubl. (excel-fil)47
Abenius, J.2009Danske Sapygidae. Upubl. (excel-fil)3
Abenius, J.2009Danske Tiphiidae. Upubl. (excel-fil)3
Al-Sabi M.N., P.M. Jensen, M.U. Christensen & C.M. Kapel2015Morphological and molecular analyses of larval taeniid species in small mammals from contrasting habitats in Denmark. J Helminthol. 89(1): 112-73
Al-Sabi, M.N., M. Chriéla, T.H. Jensen & H. Larsen Enemark2013Endoparasites of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and the red fox (Vulpes vulpes) in Denmark 2009–2012 – A comparative study. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. Volume 2: 144–1512
Andersen, A.G. et al.1976Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal3
Andersen, O.G.N., S. Lundsteen & O.S. Tendal2016Tre nye krebsdyr for den danske marine fauna: Skjult Tangreje (Eualus occultus), Børstekrabbe (Pilumnus hirtellus) og en epicarid (Pseudione borealis). Flora og Fauna 120 (1+2) : 36-403
Andersen, O.G.N., S. Lundsteen og M.-L.W. Maarup2016Heteromysis formosa, en ny myside (Crustacea, krebsdyr) for Danmark. Forum om marin bundfauna og -flora 3: 1-21
Andersson, G., B.A. Meidell, U. Scheller, P. Djursvoll, G. Budd & U. Gardenfors2005Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar (Myriapoda). ArtDatabanken, SLU, Uppsala88
Arevad, K.1957Danske Diplura (Insecta, Apterogyta). Entomologiske Meddelelser 28: 127-1444
Ari, J.2018Nøgensnegle i Danmark. https://www.nudibranchia.dk/8
Askew, R.R. et al.2013Catalogue of parasitoids and inquilines in cynipid oak galls in the West Palaearctic. Zootaxa 3643 (1): 1–133. Magnolia Press.3
Baagøe, H.J. & T.S. Jensen (red.)2007Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. København88
Baastrup-Spohr, L., J. Dahl-Nielsen & K. Sand-Jensen2013Kransnålalger rummer mange truede arter. URT 37 (2): 66-7011
Bächli, B., C.R. Vilela, S. Andersson Escher & A. Saura2004The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 3935
Bartsch, H.2009Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala3
Bartsch, H. & R. Bygebjerg2009Females of Heringia Rondani, 1856 (Diptera, Syrphidae) in the Nordic countries. Key with comments. Volucella. (in press.)1
Bech, K., F. Helsing, L. Jensen, S. Kjeldgaard, K. Knudsen, B.S. Larsen, E.S. Larsen, H.E. Møller & 2015Fund af storsommerfugle i Danmark 2014. - Tillæg til Lepidoptera bind 10 nr. 9. København3
Bech, K., F. Helsing, L. Jensen, S. Kjeldgaard, K. Knudsen, B.S. Larsen, E.S. Larsen, H.E. Møller & 2016Fund af storsommerfugle i Danmark 2015. - Tillæg til Lepidoptera bind 11 nr. 1. København2
Benson, R.B.1962Holarctic sawflies (Hymenoptera: Symphyta). - Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology series, London 12(8): 379-4091
Bio/consult1997Smådyrsfaunaen i vådområder i Bolderslev og Uge Skove 1997. Notat, Bio/consult, 04-07-971
Blank, S.M. & A. Taeger1998Comments on the taxonomy of Symphyta (Hymenoptera) (Preliminary studies for a catalogue of Symphyta, part 4). In: Taeger, A. & Blank, S. M. 1998 (Hrsg.): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Goecke & Evers1
Bondesen, P.1981Danske landsnegle. Natur og Museum 20 (2)1
Brinck-Lindroth, G & F.G.A.M. Smit2007The Fleas (Siphonaptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 4151
Brinkmann, A.1905Studier over Danmarks rhabdocøle og acøle Turbellarier. Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 58: 1-16049
Brunberg, L.1964On the nemertean fauna of Danish Waters. Ophelia 1(1): 77-11126
Bruun Asmussen Lange, C. & J. Hermann J.2016Atlas Flora Danica. Version 1.1. Botanical Society of Denmark. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/jzwfql tilgået via GBIF.org26
Bruun, H. H. & R. Bygebjerg2016Cheilosia fasciata (Diptera: Syrphidae) new to Denmark. Entomologisk Tidskrift 137: 131-1351
Gertsson, C.-A.2015Pers. medd.154
Bruun, H.H. & G. Soika2013The gall mites Vasates quadripedes and Cecidophyopsis psilaspis (Acari: Eriophyidae) new to Denmark. Entomologiske Meddeleser 81: 21-252
Bruun, H.H. & M. Skuhravá2011Dasineura odoratae new to Denmark and new records of the rare Mayetiola hellwigi. Entomologiske Meddelelser 79: 65-671
Bruun, H.H., J. Jørgensen & M. Skuhravá2012Nineteen species of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) new to Denmark. Entomologiske Meddelelser 80: 87-9814
Bruun, H.H., S. Haarder, J. Jørgensen & M. Skuhravá2014New records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Denmark. Entomologiske Meddelelser 82: 25-3817
Brøndum, L. & J. Misser2016Anoxia orientalis – førstegangsregistrering i Danmark (Coleoptera, Melolonthidae). Entomologiske Meddelelser 84: 105-1091
Brøndum, L., K. Olsen & O.F. Nielsen2015Bestemmelsesnøgler til rovfluer, mejere og guldsmede. Kompendium 1. Natur og museum1
Buchmann, K.2009Fiskeparasitter i Danmark. Upubl. (word-fil)4
Buchmann, K.1997Profile: Peter Christian Abildgaard (1740–1801). Systematic Parasitology 37: 157–158. Kluwer Academic Publishers1
Buchwald et al.2013Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark? Flora og Fauna 118(3-4): 73-118 (tilførende Excel-fil)1
Buhl, O.2009Danske båndfluer. Upubl. (word-fil)64
Buhl, O.2012http://www.fynskeinsekter.dk1
Buhl, O.2010Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn. Nr. 2, 20101
Buhl, O.2012Ny dansk båndflue (Diptera : Tephritidae) Trupanea amoena (Frauenfeld, 1857). Fynske insekter. http://www.fynskeinsekter.dk/viewpage.php?page_id=221
Buhl, O. et. al2014Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2013 (Lepidoptera). Entomologiske Meddelelser 82: 71-928
Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen2015Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2014 (Lepidoptera). Entomologiske Meddelelser 83: 88-1118
Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen2016Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2015 (Lepidoptera). Entomologiske Meddelelser 84: 69-854
Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen2017Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2016 (Lepidoptera). Entomologiske Meddelelser 85: 17-356
Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen2018Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2017 (Lepidoptera). Entomologiske Meddelelser 86: 13-265
Karsholt, O. & P.S. Nielsen2013Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle2654
Buhl, P.N.2018A new species of Platygaster Latreille, 1809 (Hymenoptera, Platygastridae) from Denmark. Entomologiske Meddelelser 86: 35-383
Buhl, P.N.2009Nye danske sorthvepse. Upubl. (word-fil)52
Buhl, P.N. & J. Jørgensen2011Host records for five species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae), among them Platygaster cirsiicola sp. nov., with notes on bionomics and taxonomy. Entomologiske Meddelelser 79: 57-641
Buhl, P.N. & J. Jørgensen2013Notes on Platygastrinae reared from Cirsium arvense (L.) in Denmark (Hymenoptera, Palygastridae). Entomologiske Meddelelser 81: 17-201
Buhl, P.N., J.J. Boomsma, P. Holter & B.V. Pedersen2000Snyltegedehamsen Pseudovespula adulterina (Buysson, 1905) ny for Danmark. Hymenmoptera, Vespidae.Entomologiske Meddelelser 68: 1371
Burckhardt, D. & P. Lauterer1997Systematics and biology of the Aphalara exilis (Weber & Mohr) species assemblage (Hemiptera: Psyllidae). Entomologica Scandinavica 28: 271-3051
Bygebjerg, R.2011A new European species in the genus Melangyna Verrall, 1901 (Diptera: Syrphidae)1
Bygebjerg, R.2004Fund af svirrefluer i Danmark i perioden 2000-2003 (Diptera, Syrphidae). Entomologiske Meddelelser 72: 81-1001
Bygebjerg, R.2004Rødliste over danske svirrefluer (Diptera, Syrphidae). I Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FCD): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser278
Bygebjerg, R.2018Rødliste over danske svirrefluer. Upubl.2
Bygebjerg, R.2007Svirrefluerne Cheilosia nebulosa Verrall, 1871 og Heringia brevidens (Egger, 1865) - nye for Danmark (Diptera: Syrphidae). Entomologiske Meddelelser 75: 71-762
Bygebjerg, R.2007Vedsvirrefluer i Danmark (Diptera: Syrphidae: Temnostoma & Spilomyia) - med lidt om mimicry og arternes potentielle anvendelse som indikatorer i skov. Entomologiske Meddelelser 75: 45-521
Bygebjerg, R. & B.H. Petersen2009Svirrefluen Syrphus nitidifrons Becker, 1921 (Diptera: Syrphidae) fundet i Danmark - ny for de nordiske lande. Entomologiske Meddelelser 77: 41-461
Bygebjerg, R. & O. Buhl2006En population af snudebillen Brachyderes lusitanicus. Entomologiske Meddelelser 74: 147-1501
Bygebjerg, R. & T. Munk2005Tanyptera nigricornis (Meigen, 1818) ny for den danske fauna – og nye registreringer af andre danske vedlevende stankelben (Diptera Tipulidae: Ctenophorinae). Entomologiske Meddelelser 73: 39-461
Bygebjerg, R. & T. Munk2008Våbenfluer af slægten Oxycera Meigen (Diptera: Stratiomyidae) i Danmark. Entomologiske Meddelelser 76: 81-918
Bygebjerg, R., T. Munk & J. Elnif2011Chyliza leguminicola Melander, 1920 (Diptera: Psilidae) new to the Palaearctic fauna. Entomologiske Meddelelse 79: 73-841
Byriel, D.B., T. Pape, A.K. Hansen, W. Gritsch, L.L. Sørensen & M.J. justesen2016Four new records of limoniid crane flies (Diptera: Limoniidae) from forests in East Denmark using a standardized sampling design. Entomologiske Meddelelser 84: 35-454
Bøggild, E.2012Fluefaunaen i Lille Vildmose. Entomologiske Meddelelser 80: 53-6414
Bøggild, E.2013New Danish records of Empidoidea (Diptera Empididae and Hybotidae).Entomologiske Meddelelser 81: 11-169
Bøggild, E., J. Pedersen & T. Jonassen2017Further records of new or rare Empidoidea from Denmark (Diptera: Empididae, Hybotidae and Microphorinae). Entomologiske Meddelelser 85: 111-11710
Błędzki, L.A. & J.I. Rybak2016Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe. Cladocera & Copepoda (Calanoida, Cyclopoida). http://www.springer.com/gp/book/97833192987023
Calabuig, I. & H.B. Madsen2009Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-11362
Caparrós, R. et al.2016Integrative taxonomy sheds light on an old problem: the Ulota crispa complex (Orthotrichaceae, Musci). – Bot. J. Linn. Soc. 180: 427–451.1
Carl, H.2012Danske fisk 27-08-2012. Upubl. (excel-fil)3
Carl, H.2018Fisk i Danmark - 2018-09-03. Upubl. (excel-fil)4
Carl, H.2010Nyhedsbrev nr. 3 fra Atlas over danske Saltvandsfisk. Zoologisk Museum, DTU Aqua og Krog Consult1
Carl, H. & P.R. Møller2016Første fund af atlantisk trommefisk (Micropogonias undulatus) i danske farvande. Flora og Fauna 122(3+4): 65-661
Carl, H. & P.R. Møller2018https://fiskeatlas.ku.dk/nyheder/Sm_plettet_rokke_Fiskeatlas.pdf1
Carl, H. & P.R. Møller (red.)2012Atlas over danske ferskvandsfisk23
Carl, H., J. Behrens & P.R. Møller2016Statusrapport vedr. udbredelsen af ikke-hjemmehørende fiskearter i danske kystvande. Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet3
Carl, H., J.G. Nielsen & P.R. Møller2004En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk. Flora og Fauna 110(2): 29-39245
Carlgren, O.1945Polypdyr III. Koraldyr. Danmarks Fauna, bd. 5145
Christian Lange2006Introducerede svampe. Gejrfuglen 42(2): 8-131
Christiansen, A.Ø.2014Cercariae in Danish freshwater snails with special emphasis on Trichobilharzia sp. and molecular detection in snails. Department of Veterinary Disease Biology, Københavns Universitet3
Christiansen, H. & J.C. Thomsen1981Søpungen Styela clava Herdman 1882. Ny ascidie-art for Danmark. Flora og Fauna 87: 41-441
Chvala, M.2005The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. IV Genus Hilara. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 4039
Clausen, M.W.1993Regnorme. Danmarks Fauna, bd. 8418
Condé, B.1947Un Protoure remarquable du Danemark. Entomologiske Meddelelser 25: 161-1641
Dahl, I.O.1970Børsteorme (Oligochaeta) fra indvande i Thy. Zootopografiske undersøgelser i Thy 12. Flora og Fauna 76: 49-6529
Dahl, L. & K. Dahl2002Temporal, spatial and substrate-dependent variations of Danish hard-bottom macrofauna. Helgol. Mar. Res. 56: 159-1681
Dall, P.C., T.M. Iversen, J. Kirkegaard, C. Lindegaard & J. Thorup1988En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og vandløb. Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet og Storstrøms Amtskommune3
Dall, P.C., T.M. Iversen, J. Kirkegaard, C. Lindegaard & J. Thorup1988En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og vandløb. Københavns Universitet og Miljøkontoret, Storstrøms Amtskommune9
Damsholt, K., I. Goldberg & H. Øllgaard2008Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008. http://www.bryologkredsen.dk/Pdf/danlevermos2008.pdf167
Danmarks Edderkopper2016Tjekliste over Danmarks Edderkopper. http://daim.snm.ku.dk/Tjekliste-over-Danmarks-edderkopper1
Dansk Ornitologisk Forening2014Den danske fugleliste - oktober 2014. https://www.dof.dk/images/udvalg/su/dokumenter/su_listen/DenDanskeFugleliste_oktober2014.pdf162
Dansk Ornitologisk Forening2019DOFbasen. https://dofbasen.dk/opslag/artdata.php (tilgået 24.04.2019)10
Davies, L.1988Petrobius lohmanderi Agrell, 1944, synonymized with P. maritimus (Leach, 1809). Entomologiske Meddelelser 56: 53-602
Den danske rødliste2013Excel-version pr. 27-05-20138
Disney, R.H.L. & E. Bøggild2019Fourteen new species of scuttle flies (Diptera, Phoridae) from Denmark. Zootaxa 4543 (1): 063–089. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4543.1.414
Douwes, P., J. Abenius, B. Cederberg & U. Wahlstedt2012Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala1
Dr.dk2014Årvågen studerende opdager farlig myg i Greve. http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/10/18224036.htm1
Due, M.K.2020Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby ny for Danmark. – Urt 44 (1) (in press)1
Eibye-Jacobsen, D.2011Danske havbørsteorme. Upubl. (excel-fil)453
Eibye-Jacobsen, D.2011Danske pighuder. Upubl. (excel-fil)69
Eibye-Jacobsen, D., L. Pavesi, T. Schiøtte, M.V. Sørensen & J. Olesen2019Invertebrates excl. Entomology at the Natural History Museum of Denmark. Version 1.2. Natural History Museum of Denmark. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/wodhis (tilgået 14.03.2019)18
Enckell, P. H.1980Kräftdjur. Signum, Lund26
Enemark, H.L. et al.2014Dansk veterinærtidsskrift, Årg. 97 (4): 10-131
Enghoff, H.2011Enghoff, H. Upubl.5
Enghoff, H.2016Identification of North European melogona females, and The first record of M. Gallica (Latzel, 1884) from Denmark (Diplopoda, Chordeumatida, Chordeumatidae). Bulletin of the British Myriapod & Isopod Group Volume 29: 42-431
Enghoff, H.1988Sommerfuglemiden Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794) fundet i Danmark (Acari, Cheyletidae). Entomologiske Meddelelser 56: 49-521
Enghoff, H. & J. Pedersen2007Ny danske mejer: Odiellus spinosis (Bosc, 1792) (Opiliones). Entomologiske Meddelelser 75: 59-6320
Enghoff, H., J. Pedersen & S. Toft2014Danske mejere - en fauna i vækst. Entomologiske Meddelelser 82: 1-123
Enghoff, H., J. Pedersen, P.F. Thomsen & L. Iversen2011Tusindben, skolopendre og mejere fra Rødbyhavn og omegn - med fem nye arter for den danske fauna (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Entomologiske Meddelelser 79: 3-125
Esben-Petersen, P.1929Netvinger og skorpionsfluer. Danmarks Fauna, bd. 336
Fauna Europaea2009http://www.faunaeur.org1973
Fauna Europaea2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440541
Ferrer-Suay, M., S. Haarder, J. Selfa & J. Pujade-Villar2018Review of the Charipinae (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae) present in the Natural History Museum of Denmark with new records and a key. Entomologiske Meddelelser 86: 75-887
Fiskeatlas2014http://fiskeatlas.ku.dk/nyheder/kortfinnetflojfisk/1
Fiskeatlas2016https://www.facebook.com/Fiskeatlas/1
Fiskeatlas2018Ny dansk fisk - sølvlaks fanget ved Østjylland. http://fiskeatlas.ku.dk/nyheder/Ny_dansk_fisk_-_s_lvlaks_fanget_ved__stjylland.pdf1
Gertsson, C.-A.2015Pers. Medd.154
Fjellberg, A.1998The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 1: Poduromorpha. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 351
Fog, K.2008Sengeløse. Upubl.1
Fog, K.1974Yding Skov. Upubl.1
Fog, K., A. Schmedes, & D. Rosenørn de Lasson1997Nordens padder og krybdyr. G.E.C. Gad, København25
Foreningen til svampekundskabens fremme2016Database over danske svampefund, administreret af Frøslev, T., Heilmann-Clausen, J., Jeppesen, T.S., Lange, C., Læssøe, T., Petersen, J.H., Søchting, U., Vesterholt, J, online www.svampeatlas.dk. Version 23-02-20167091
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk11
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=126971
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=126991
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=127261
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=128171
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=130621
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=130731
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=132261
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=133651
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=133671
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=133691
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134001
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134011
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134061
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134321
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134361
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134901
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134991
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=135831
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=136941
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137091
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137521
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137551
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137621
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137641
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137711
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137901
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137971
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137981
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=138151
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=138701
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=138721
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=138921
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=138961
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=138971
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=140021
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=140341
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=140491
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=140511
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=140841
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=141081
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=142051
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=142061
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=142241
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=142421
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=143381
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=143831
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=143841
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=143861
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=144171
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=145281
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=145931
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=146221
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=146381
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=146541
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=146591
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=147901
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=148011
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=148191
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=148261
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=148291
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=148741
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=148921
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=149791
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=150361
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=150461
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=150951
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=151451
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=152811
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=153171
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=153531
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=153711
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=153801
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=153871
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=153891
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=154081
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=154201
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=154291
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=154611
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=155361
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=155381
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=156591
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=156681
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=156801
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=156881
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=157031
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=157111
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=157841
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=158001
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=158181
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=158921
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=160001
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=160711
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=160841
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=161021
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=161631
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=162391
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=162791
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=164681
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=165311
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=165731
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=165841
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=165901
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=165961
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=166041
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=166531
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=166631
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=168471
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=168521
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=169511
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=169941
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=169981
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=170001
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=170911
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=173061
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=174001
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=174011
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=174521
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=175011
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=175721
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=176271
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=176281
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=176501
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=177351
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=178721
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=179911
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=180381
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=180441
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=180791
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=26561
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=32701
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=342301
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428851
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428891
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428901
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428911
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428931
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428941
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428951
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=428961
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429041
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429051
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429111
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429121
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429201
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429221
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429371
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429381
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429421
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429431
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429471
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429481
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429651
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429671
Fugleognatur.dk2014http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429871
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429991
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430351
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430371
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430381
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430391
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430401
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430411
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430491
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430661
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430691
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430701
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430771
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430931
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430951
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430961
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431011
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431051
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431061
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431071
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431101
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431111
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431121
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431131
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431141
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431151
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=43121
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431241
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431251
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431281
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431371
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431581
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431681
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431691
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431701
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431711
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431731
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431761
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431801
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431841
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431851
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431861
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431871
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431881
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431891
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431901
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431921
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431931
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431941
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431951
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431991
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432001
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432031
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432081
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432121
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432431
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432441
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432481
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432511
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432521
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432631
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432641
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432741
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432771
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432821
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432911
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432921
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433081
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433111
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433121
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433221
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433231
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433281
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433301
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433311
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433321
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433331
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433341
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433351
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433501
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433511
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433521
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433531
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433591
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433611
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433691
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433701
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433731
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433901
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434011
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434021
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434031
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434071
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434081
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434141
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434151
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434191
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434251
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434271
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434281
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434311
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434321
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434331
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434341
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434351
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434431
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434461
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434471
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434591
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434631
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434651
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434661
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434671
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434681
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434691
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434741
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434751
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434771
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434811
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434831
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434871
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434881
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434901
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434911
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434921
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434931
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435012
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435071
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435081
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435091
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435111
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435131
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435191
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435201
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435221
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435251
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435281
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435291
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435301
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435311
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435321
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435341
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435351
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435361
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435371
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435411
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435431
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435461
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436411
Fugleognatur.dk2017http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436841
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=45011
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=47051
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=50541
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=54711
Fugleognatur.dk2012http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=58341
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=70351
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=74051
Fugleognatur.dk2015http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=75861
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=75991
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=77361
Fugleognatur.dk2016http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=77981
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=79871
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=81731
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=83441
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=86611
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=95381
Fugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=96861
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=131991
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=132481
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=134571
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=135551
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=135791
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=137191
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=147971
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=150511
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=151791
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=156111
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=156491
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=157791
Fugleognatur.dk2016https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=159281
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=163701
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=166731
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=167311
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=167701
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=168461
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=169201
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=172791
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=173111
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=173461
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=173611
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=173941
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=174721
Fugleognatur.dk2014https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=180881
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429021
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429171
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429701
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429731
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=429791
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=430841
Fugleognatur.dk2015https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431041
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431341
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431451
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431481
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431541
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431561
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431571
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=431631
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432491
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432531
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432551
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432561
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432571
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432651
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=432881
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433031
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433091
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433101
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433141
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433381
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433441
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433581
Fugleognatur.dk2016https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433851
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433981
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=433991
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434201
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434291
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434361
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434371
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434511
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434541
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434701
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434721
Fugleognatur.dk2016https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=434891
Fugleognatur.dk2016https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435041
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435271
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435441
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=435511
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436551
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436631
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436641
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436651
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436661
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436681
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436691
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436731
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436751
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436761
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436791
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436801
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436811
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436821
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436871
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436891
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436971
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436981
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=436991
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437011
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437022
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437031
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437041
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437121
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437311
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437341
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437441
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437481
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437501
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437521
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437551
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437571
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437591
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437601
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437611
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437681
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437691
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437701
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437711
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437751
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437761
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437771
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437861
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437871
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437881
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437891
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437911
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437921
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437941
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437961
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=437971
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438051
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438101
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438151
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438161
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438171
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438181
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438211
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438221
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438261
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438271
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438281
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438291
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438311
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438341
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438351
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438371
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438431
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438441
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438461
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438491
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438501
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438511
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438521
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438531
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438541
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438551
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438561
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438571
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438591
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438631
Fugleognatur.dk2017https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438641
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438671
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438711
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438841
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=438851
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439031
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439061
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439071
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439081
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439101
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439111
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439211
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439221
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439231
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439241
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439321
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439341
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439371
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439461
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439701
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439721
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439731
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439761
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439771
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439831
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439841
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439851
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439871
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439881
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439921
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439951
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439961
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439981
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=439991
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440011
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440041
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440091
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440101
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440111
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440131
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440151
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440171
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440181
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440191
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440201
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440241
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440271
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440281
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440331
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440341
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440351
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440391
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440401
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440511
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440521
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440531
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440551
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440611
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440641
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440661
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440671
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440721
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440731
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440771
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440881
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440891
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440911
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440921
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440931
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440941
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440951
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440961
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=440981
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441001
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441011
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441021
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441031
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441061
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441071
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441101
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441111
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441121
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441131
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441141
Fugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441151
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441331
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441341
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441351
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441361
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441401
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441411
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441421
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441431
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441471
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441491
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441501
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441511
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441561
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441571
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441601
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441611
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441711
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441731
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441791
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441801
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441811
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441821
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441871
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441891
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441901
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441941
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=441971
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442011
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442151
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442161
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442201
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442211
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442241
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442261
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442311
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442321
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442371
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442411
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442421
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442441
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442671
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442681
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442691
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442771
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442791
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442821
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442831
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442841
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442851
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442931
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442941
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442961
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442971
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=442981
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443081
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443191
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443201
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443231
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443251
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443261
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443271
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443351
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443431
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443521
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443561
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443571
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443581
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443611
fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443621
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443661
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443691
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443731
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443761
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443871
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443881
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=443931
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=46751
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=60751
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=76001
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=80881
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=95651
Fugleognatur.dk2013https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=96981
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=1589467&ForumID=101
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=1602336&ForumID=101
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=1649352&ForumID=101
Fugleognatur.dk2019https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=1969015&ForumID=41
Fugleognatur.dk2020https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=2118709&ForumID=41
GBIF (Global biodiversity Information Facility)2010Nivå Bay species list, Sjælland, Denmark2
Gertsson, C.-A.2003Aleyrodidae - Mjöllöss. http://www.sef.nu8
Gertsson, C.-A.2009Diaspidiotus bavaricus (Lindiger) – en ny skjoldlusart fundet i Danmark (Hemiptera Coccoidea). Upubl. (word-fil)1
Gertsson, C.-A.2005Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige framtill år 2004. Entomologisk Tidskrift 126 (1-2): 35-42. Stockholm35
Gertsson, C.-A.2007Pulvinaria regalis Canard - en ny skjoldlusart fundet i Danmark (Hemiptera, Coccoidea). Entomologiske Meddelelser 75: 147-1491
Gjelstrup, P.1978Oversigt over Danmarks pansermider (Acarina, Oribatei). Entomologiske Meddelelser 46: 109-121212
Gjelstrup, P.2017Pansermider (Acari, Oribatida) i dansk naturskov - en restfauna fra Danmarks urskov? Flora og fauna 123(2-4): 81-8510
Gjelstrup, P. & H. Petersen2007Mikroleddyrfaunaen omkring Skjern Å. I: Nielsen, I & H.-H. Schierup (red.). Skjern Å. Århus Universitetsforlag3
Gjelstrup, P., P. Hansen & E. Warncke1991Moss mites (Oribatida, Acari) in mosses from some Danish spring areas. Natura Jutlandica 23(3): 33-4412
Goldberg, I.2014A specimen in herbarium S: TBU 7, Jylland, fugtig hede öst for Vangså, leg. T. Brandt-Pedersen 22-11-1975; conf. L. Hedenäs 19911
Goldberg, I.2009Årets fund af mosser 2008. Urt 33 (1): 19-221
Goldberg, I.2016Årets fund af mosser 2015. Urt 40 (1): 21-241
Goldberg, I.2018Årets fund af mosser 2017. Urt 42 (1): 36-402
Goldberg, I.2020Danske mosser. Upubl.21
Goulet, H., C. Boudreault & N.M. Schiff2015Revision of the World species of Xeris Costa (Hymenoptera: Siricidae). Canadian Journal of Arthropod Identification, Guelph 28: 1-1271
Grichanov, I.2009Danske Dolichopodidae. Upubl. (excel-fil)203
Grichanov, I.2010New Dolichopodidae in the fauna of Denmark (Diptera). Entomologiske Meddelelser 73: 63-666
Grilli, P., R.M. Kristensen & M. Balsamo2010Contribution to the knowledge of freshwater Gastrotricha from Denmark. Steenstrupia 32 (1): 79–9241
Gritsch, W.2018Fund af Coniopteryx (Metaconiopteryx) tjederi Kimmins, 1934 (Neuroptera, Coniopterygidae) – en ny voksnetvinge for den danske fauna. Entomologiske Meddelelser 86: 31-331
Gritsch, W.2015Fund af Geomyza subnigra Drake 1992 (Diptera, Opomyzidae) – ny for den danske fauna. Entomologiske Meddelelser 83: 35-381
Grøn, P.N. (red.)2008Naturforholdene i Egå Engsø 2007. Orbicon2
Gønget, H.1993Om spidsmussnudebillerne Apion (Ceratapion) gibbirostre Gyllenhal og A. (C.) carduorum Kirby i Danmark (Coleoptera, Apionidae). Entomologiske Meddelelser 61: 11-142
Haarder, S.2015Første fund af Aphanogmus hibernicus (Hymenoptera: Ceraphronidae) udenfor Irland. Entomologiske Meddelelser 83: 30-311
Haarder, S. & A. Liston2018From Dusty Drawers to Verdant Woodlands: New Records of Three Leaf-Mining Sawflies (Hymenoptera: Tenthredinidae) from Northern Europe, with Particular Reference to the Danish Fauna. Entomologiske Meddelelser 86: 57-738
Haarder, S. 20192019There and back again: Ozirhincus hungaricus Mohn, recorded from Denmark following genus revision. Cecidology 34(2): 53-561
Haarder, S., H.H. Bruun, K.M. Harris & M. Skuhravá2016Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) new to the Danish fauna. Entomologisk Tidskrift 137(3): 79-98. Uppsala, Sweden23
Haarder, S., K. Jørgensen, P.W. Kania, A. Skovgaard, & K. Buchmann2013Occurrence of Diplostomum pseudospathaceum Niewiadomska, 1984 and D. mergi Dubois, 1932 (Digenea: Diplostomidae) in Danish freshwater snails: ecological and molecular data. Folia Parasitologica 60(2): 177-1803
Hagerman, L.1978The life-cycle of three species of algae-living ostracods from brackish water. Ophelia 17(2): 231-2371
Haitlinger, R. & M. Šundić2017New records of mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Johnstonianidae, Trombidiidae) from West and North Europe, with the description of Abrolphus nymindegabicus sp.n. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu. Biologia i Hodowla Zwierząt 56, 566: 51–646
Hallas, T. E.1978Fortegnelse over danske mider (Acari). Entomologiske Meddelelser 46: 27-44518
Hamerlik, L., K.P. Brodersen & S. Biba2009First records of non-biting midges Orthocladius (Eudactylocladius) fuscimanus (Kieffer) and Paratanytarsus grimmii (Schneider) (Diptera: Chironomidae) for Denmark with notes on ecology and distribution in artificial habitats. In press2
Hansen E.W. & S. Johnsen1986Rovmider af familien Phytoseiidae i Danmark (Acarina, Gamasina). Entomologiske Meddelelser 53: 137-1421
Hansen M. & P. Jørum2014Fund af biller i Danmar,k 2012 og 2013 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 82:1
Hansen M. & P. Jørum2014Fund af biller i Danmark 2012 og 2013 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 82: 113-1682
Hansen M. & P. Jørum2014Fund af biller i Danmark, 2012 og 2013 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 82: 113-1682
Hansen, H.1987Varroamiden. Grøn Viden (Havebrug) nr. 4.Statens Planteavlsforsøg1
Hansen, H.J.2007Ektoparasitter på skarvunger i Danmark med første fund af fluen Carnus hemapterus (Carnidae, Diptera). Flora og Fauna 113(2): 31-353
Hansen, J.S.2012Nyhedsbrev fra sjældenhedsudvalget, februar 2012. http://www.netfugl.dk2
Hansen, M.1998Agonum duftschmidi Schmidt og A. hypocrita (Apfelbeck) - to nye danske løbebiller af Agonum viduum-gruppen (Coleoptera: Carabidae). Entomologiske Meddelelser 65: 107-1092
Hansen, M.1983De danske arter af slægten Helophorus Fabricius 1775 (Coleoptera, Hydrophilidae). Entomologiske Meddelelser 50: 55-7619
Hansen, M.1996Katalog over Danmarks biller (Catalogue of the Coleoptera of Denmark). Entomologiske Meddelelser 64: 1-2313639
Hansen, M.1992Vandkæren \"Berosus spinosus\" - to arter i Danmark (Coleoptera, Hydrophilidae). Entomologiske Meddelelser 60: 65-682
Hansen, M. & J. Pedersen1991\"Hvad finder jeg i køkkenet\" - en ny dansk skimmelbille, Adistemia watsoni (Wollaston) (Coleoptera, Latridiidae). Entomologiske Meddelelser 59: 23-261
Hansen, M. & O. Mehl2016Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – Ny træbuk i Danmark (Coleoptera, Cerambycidae). Entomologiske Meddelelser 84: 111-1161
Hansen, M. & P. Jørum2017Fund af biller i Danmark, 2014 og 2015 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 85: 47-10011
Hansen, M., E. Palm, J. Pedersen & J. Runge1998Fund af biller i Danmark, 1997 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 66: 65-938
Hansen, M., J. Pedersen & G. Pritzl1999Fund af biller i Danmark, 1998 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 67: 71-10211
Hansen, M., J. Pedersen & G. Pritzl2000Fund af biller i Danmark, 1999 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 68: 85-1107
Hansen, M., P. Jørum & M.E. Kaae2012Fund af biller i Danmark, 2010 og 2011 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 80: 127-1562
Hansen, M., P. Jørum, E. Palm & J. Pedersen1997Fund af biller i Danmark, 1996 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 65: 119-1489
Hansson, C. & E. Shevtsova2012Revision of the European species of Omphale Haliday (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae). ZooKeys 232: 1–157. www.zookeys.org5
Hartvig, P & P. Vestergaard (red.)2015Atlas Flora Danica 1-3. Gyldendal. København3673
Heie, O.E.1999Annotated list of aphids recorded from Denmark (Hemiptera: Phylloxeroidea and Aphidoidea). Entomologiske Meddelelser 67: 13-36463
Heie, O.E.2000Three Aphids spp. new to the Danish aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea). Entomologiske Meddelelser 68: 61-624
Henriksen, K. L.1921Nye og sjældne Bladhvepse, Gravehvepse og Gedehamse. Mindre Meddelelse. Entomologiske Meddelelser 13: 3431
Henriksen, K.L.1919De europæiske vandsnyltehvepse og deres biologi. Entomologiske meddelelser 12 (2): 137-2501
Henriksen, K.L. & S.L. Tuxen1944Fortegnelse over de danske galler (zoocecidier). E Munksgaard5
Holmen, M. & N. Scharff2008Stellas mosskorpion, Anthrenochernes stellae Lohmander, 1939 - status i Danmark for en ny art på habitatdirektivet (Arachnida, Pseudoscorpiones). Entomologiske Meddelelser 76: 55-6719
Holmstrup, M.2004Fund af sjælden regnormeart i Danmark: Aporrectodea icterica. Flora og Fauna 110(4): 157-1581
Holst, K.T.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 66-67. Rosenkilde & Bagger8
Holst, K.T.1970Kakerlakker, græshopper og ørentviste. Danmarks Fauna, bd. 7913
Horstmann, K.2001 Revisionen von Schlupfwespen-Arten V (Hymenoptera: Ichneumonidae). Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft 91: 77-861
Jacobsen, S., G.J. Moraes, H. Sørensen & L. Sigsgaard2019Organic cropping practice decreases pest abundance and positively influences predator-prey interactions. Agriculture, Ecosystems and Environment 272: 1–912
James, S.W. et al.2010DNA Barcoding Reveals Cryptic Diversity in Lumbricus terrestris L., 1758 (Clitellata): Resurrection of L. herculeus (Savigny, 1826). Plos One Vol. 5, Issue 121
Jansen, E.1998Die Gattung Hartigia Schiødte, 1838 in Europa (Hymenoptera: Cephidae). In: Taeger, A. & Blank, S. M. 1998 (Hrsg.): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Goecke & Evers, Keltern: 301-3181
Jaschhof, M. & C. Jaschhof2009The Wood Midges (Diptera: Cecidomyiidae: Lestremiinae) of Fennoscandia and Denmark. Studia Dipterologica Supplement 18: 1–333. Halle (Saale), Ampyx-Verlag6
Jensen, E.G.2002Torngræshoppen Tetrix nutans Hagenbach 1822 fundet i Danmark. Mindre meddelelse. Flora og Fauna 108: 561
Jensen, F.2005Blæksprutter. Natur og Museum 44 (2)21
Jensen, J.J., H. Carl & F. Sivebæk.2007Almindelig Solaborre Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) - ny dansk ynglefisk. Flora og Fauna 113(2): 25-291
Jensen, K.M.2018The Danish Lace-bugs (family Tingidae) and Piesmatidae. Master Thesis. Natural History Museum of Denmark3
Jensen, K.R.2004Ny art i megaformat i danske farvande. Dyr i natur og museum 1: 20-231
Jensen, K.R.1999Sjælden mikroskopisk snegl fundet levende i nordlige Kattegat. Flora og Fauna 105: 41-441
Jensen, K.R. & J. Knudsen1995Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoologisk Museum349
Jensen, O.1971Iagttagelser over en koloni af stylopiserede bier, Andrena vaga Panz., i Nordsjælland (Strepsiptera & Hymenoptera, Apidae). Entomologiske Meddelelser 39: 90-952
Jensen, S.1904Biologiske og systematiske Undersøgelser over Ferskvands-Ostracoder. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 56: 1-7845
Jensen, S.1905Faunistisk Fortegnelse over de danske Ferskvands-Copepoder. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 6: 111-12531
Jensen, T.S. & P. Ochsner1999Indigenous and introduced seed chalcids in Denmark - with a revised key to the Danish species. Entomologiske Meddelelser 67: 47-5614
Johansen, A.C.1913Om forandringer i Ringkøbings Fjords fauna. København4
Jørgensen, J.2001Danske og videnskabelige navne for hvirvelløse skadedyr og nyttedyr på dyrkede planter og planteprodukter. DSR Forlag27
Jørgensen, J.2009Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Cecidomyiidae) og dens parasitoid Platygaster robiniae Buhl et Duso, 2007 (Platygastridae) to nye arter for Danmark. Entomologiske Meddelelser 77: 141-1441
Jørgensen, J., S. Breiting, K. Schnack & B. Troen1999Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole4
Jørum, P. & T.P. Jørum1996En sikker dansk forekomst af stor guldløber, Carabus auratus Linnaeus, 1761 (Coleoptera, Carabidae). Entomologiske Meddelelser 64: 273-2761
Jørum, P., J. Pedersen, J. B. Runge & O. Vagtholm-Jensen2002Fund af biller i Danmark, 2001 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 70: 81-1109
Jørum, P., V. Mahler & J. Pedersen2006Fund af biller i Danmark, 2005 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 74: 107-1348
Kanturski, M., Y. Lee & Ł. Depa2018New records of an alien aphid species Tinocallis (Sappocallis) takachihoensis from countries in central and northern Europe (Hemiptera, Aphididae, Calaphidinae). ZooKeys 730: 1–16. https://doi.org/10.3897/zookeys.730.215991
Kinze, C.C.2013To \"nye\" hvalarter for de danske farvande. Flora og Fauna 119(1+2): 27-322
Kirkeby, C., J. Damgaard & J. Pedersen2007Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758) fundet i Danmark (Orthoptera-Caelifera: Acrididae, Locustinae). Entomologiske Meddelelser 75: 35-441
Kirkegaard, J.B.1985Ferskvandsigler. Danmarks Fauna, bd. 8214
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 101-123. Rosenkilde & Bagger25
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 123-127. Rosenkilde & Bagger4
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 146-148. Rosenkilde & Bagger2
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 148-149. Rosenkilde & Bagger2
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 177-188. Rosenkilde & Bagger3
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 198-199. Rosenkilde og Bagger3
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 208-209. Rosenkilde og Bagger2
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 209-210. Rosenkilde og Bagger1
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 2 s. 189-198. Rosenkilde & Bagger1
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 3 s. 311-312. Rosenkilde og Bagger2
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 3 s. 314-316. Rosenkilde og Bagger2
Kirkegaard, J.B.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 3 s. 326-328. Rosenkilde og Bagger1
Kirkegaard, J.B., G.H. Petersen & K.W. Petersen1974Frederikshavns marine Fauna. Artslister og lokalitetsbeskrivelser, 3. rev. udg. Zoologisk Museum. København2
Kobro, S.2011Checklist of Nordic Thysanoptera. Norwegian Journal of Entomology 58, 20-26111
Konow, F.W.1895Analytische und kritische Bearbeitung der Gattung Amauronematus Knw. - Természetrajzi Füzetek, Budapest 18: 166-1871
Konow, F.W.1905Litteratur. (Hym). Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, Teschendorf bei Stargard i. Mecklenburg 5(3): 173-1761
Kopelke, J.-P.1999Gallenerzeugende Blattwespen Europas - Taxonomische Grundlagen, Biologie und Ökologie (Tenthredinidae: Nematinae: Euura, Phyllocolpa, Pontania). - Courier Forschungsinst. Senckenberg, Frankfurt/Main 212: 1-1831
Kopelke, J.-P.2007The European species of the genus Phyllocolpa part III: the species-groups of crassispina, scotaspis, and piliserra (Insecta, Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae). Senckenbergiana biol., Frankfurt/M. 87(2): 163-1831
Kopelke, J.-P.2005The species of the Pontania proxima group in Europe (Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae). Senckenbergiana biol., Frankfurt/M. 85: 85-951
Kozarzhevskaya, E & J. Reitzel1977Some soil mealybugs (Homoptera: Pseudococcidae) found in Denmark. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg, bd. 811
Kramp, P.L.1935Polypdyr I. Ferskvands- og Goplepolyper. Danmarks Fauna, bd. 4181
Kramp, P.L.1937Polypdyr II: (Coelenterata), Gopler. Danmarks Fauna, bd. 4340
Kramp, P.L.1937Polypdyr II: (Coelenterata), Gopler. Danmarks Fauna, bd. 453
Kristensen, R.M. & P. Funch1997Jagten på nye dyrerækker. Dyr i natur og museum 14(2): 12-171
Køie, M.2009Danske Myxozoa. Upubl. (word-fil)29
Køie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.30
Køie, M.1988Parasites in European Eel Anguilla anguilla (L.) from Danish freshwater, brackish and marine Localities. Ophelia 29 (2): 93-1185
Køie, M.2009Platyhelminthes - Digenea. Marine and Freshwater Fishes. Upubl. (word-fil)87
Labina, E.S.2008The jumping plant lice (Homoptera, Psyllinea) fauna of the Republic of Altai. Entomologicheskoe Obozrenie 87(2): 325-3351
Lang, K.1936Undersökningar över Öresund, XXI: Einige Kleintiere aus dem Öresund. Kungliga Fysiografiska Sällskapets Handlingar 46: 1-82
Langer, T.W.1984Generende dyr i hus og lejlighed1
Larsen, M.N. & R. Meier2004Species diversity, distribution, and conservation status of the Asilidae (Insecta: Diptera) in Denmark. Steenstrupia 28(2): 177-24130
Lindberg, K.1950Liste de Cyclopides (Crustacés copépodes) recueillis à Bornholm. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 112: 63-7311
Lindström, H.2015Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) - en ny art for Danmark. Entomologiske Meddelelser 83: 32-341
Lissner, J.2016A record of Mundochthonicus styriacus Beier, 1971 (Pseudoscorpiones, Chthoniidae) in Denmark. Norwegian Journal of Entomology 63: 1-31
Liston, A.D.1995Compendium of European Sawflies. List of species, modern nomenclature, distribution, foodplants, identification literature. - Gottfrieding, Chalastos Forestry : 1-1902
Liston, A.D.1995Compendium of European Sawflies. List of species, modern nomenclature, distribution, foodplants, identification literature. Gottfrieding, Chalastos Forestry: 1-19033
Lohmander, H.1959Faunistisk fältarbete i Västra och Norra Jylland 1954-57. Landmolluskerna. Göteborgs Musei Årstryck 33-1042
Lundsteen, S. & R. Nielsen2015Coccotylus brodiei, C. truncatus and other Phyllophoraceae (Rhodophyta) in Danish waters. Forum om marin bundfauna og –flora 2: 1-20. http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/Roskilde/2015-12-08_forum_bundfauna_Coccotylus.pdf1
Lundsteen, S., K. Dahl & O.S. Tendal2008Biodiversity on boulder reefs in central Kattegat. BALANCE Interim Report 15: 1-254
Lützen, J.G.1967Sækdyr. Danmarks Fauna, bd. 7536
Lykke, O. & O. Buhl2007Dragonflies of the isle Funen and surrounding islands. Entomologiske Meddelelser 75: 111-1321
MacGowan, I.2005New records of saproxylic Diptera from Denmark. Entomologiske Meddelelser 73: 63-661
Madsen H.B., K.R. Poulsen, C. Rasmussen, I. Calabuig & H.T. Schmidt2019Fire bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Entomologiske Meddelelser 86: 39-504
Madsen, H.B. & I. Calabuig2008Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 76: 145-16328
Madsen, H.B. & I. Calabuig2010Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 78: 73-9955
Madsen, H.B. & I. Calabuig2011Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 79: 85-11561
Madsen, H.B. & I. Calabuig2012Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 80: 85-13079
Madsen, H.B., H.T. Schmidt, R. Bygebjerg & C. Rasmussen2015Tre nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 83: 21-293
Mahler, V. & M. Hansen1983De danske arter af Helodes Latreille (Coleoptera, Helodidae). Entomologiske Meddelelser 50: 49-533
Maltbæk, J.1937Danske Lus og Pelslus. Entomologiske Meddelelser 20: 1-1922
Mandahl-Barth, G.1949Bløddyr III. Ferskvandsbløddyr. Danmarks Fauna, bd. 5457
Mandahl-Barth, G.1950Danske landsnegle. Flora og Fauna 56: 81-942
Mandahl-Barth, G.1949Tilføjelser og rettelser til C. M. Steenberg: Bløddyr I. PP. 221- 249 I G. Mandahl-Barth & P. Bondesen: Bløddyr III. Ferskvandsbløddyr. Danmarks Fauna, bd. 5486
Marcus, E.1950Systematical Remarks of the Bryozoan Fauna of Denmark. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 112: 1-34127
Martin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.17
Martin, O.1997Skyggebillen Oplocephala haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) genfundet i Danmark efter mere end to hundrede års ubemærkethed. Entomologiske Meddelelser 65: 183-1871
Meinertz, T.1964The distribution of the Terrestrial Isopods in Denmark up to 1963, Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 126: 465-49628
Midtgaard, F., O. Lomholdt & F. Koch1987The Danish Xyelidae and Pamphiliidae (Hymenoptera). Entomologiske Meddelelser 55: 31-3728
Miljøstyrelsen2019https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krebsdyr/marmorkrebs1
Miljøstyrelsen2019https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/24
Misser, J.201322 arter af træbukke (Cerambycidae Latreille, 1802) fundet i træ, indført til Danmark fra Letland og Frankrig, til energiformål. Entomologiske Meddelelser 81: 27-365
Mogensen, G.S. & I. Goldberg2005Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005. http://www.nathimus.ku.dk/bot/DIV/danmos4.pdf467
Müller, O.F.1786Animalcula infusoria fluviatilia et marina. Hauniae : Typis Nicolai Mölleri1
Muus, B.1993Danmarks pattedyr1
Muus, B.J.1956A note on Danish hairworms, Nematomorpha: Gordioidea. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 118: 33-394
Nartshuk, E.P. & H. Andersson2013The Frit Flies (Chloropidae, Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 43130
Natural history Museum, London2009Universal Chalcidoidea Database. http://www.nhm.ac.uk/jdsml/research-curation/research/projects/chalcidoids/188
Naturhistorisk Museum Aarhus & Danmarks Fugle og Natur2016http://guldsmedeatlas.dk/2
Naturstyrelsen2013Ulv. http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/Rovdyr/Ulv/1
Nentwig W., T. Blick, D. Gloor, A. Hänggi & C. Kropf2017Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Access date 12.2017. doi: 10.24436/1550
Netfugl.dk2014DK-listen. http://www.netfugl.dk/dklist.php478
Netfugl.dk2019DK-listen. http://www.netfugl.dk/dklist.php (tilgået 27.11.2019)1
Netfugl.dk2019https://www.netfugl.dk/dklist.php1
Netfugl.dk2018Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, marts 2018. http://www.netfugl.dk/1
Nielsen, B.O. & L.B. Nielsen2009Myg (Diptera: Nematocera) klækket fra skovbunden i en bøgebevoksning. Entomologiske meddelelser 77: 117-13548
Nielsen, B.O., L.B. Nielsen & S. Toft2016Epigaeic Diptera Nematocera from the coastal sand dunes of National Park Thy, Denmark. Entomologiske Meddelelser 84: 3-3422
Nielsen, C.2009List of Entoprocta from Danish waters. Upubl.30
Nielsen, J.C. & K. Henriksen1915Træ- og Bladhvepse. Danmarks Fauna, bd. 18310
Nielsen, L.B.2015Distribution of Chloropinae (Diptera, Chloropidae) in the Danish landscape. Entomologiske Meddelelser 83: 3-203
Nielsen, L.B.2014Distribution of Oscinellinae (Diptera: Chloropidae) in the Danish landscape. Entomologiske Meddelelser 82: 39-6211
Nielsen, L.B.1966Studies on the biology of Harpacticoida (copepoda, Crustacea) in Danish beech leaf litter. Natura Jutlandica 12: 195-2092
Nielsen, M.G.2011Status over den danske myrefauna og forslag til danske navne. Entomologiske Meddelelser 79: 13-1872
Nielsen, O.F.2003Chorthippus jutlandica sp. nov. - a new grasshopper found in Jutland, Denmark (Saltatoria, Acrididae, Gomphocerinae). Entomologiske Meddelelser 71: 41-511
Nielsen, O.F.2015Danmarks netvinger. Danmarks Dyreliv, bd. 14. Apollo Booksellers60
Nielsen, O.F.2000De danske græshopper. Danmarks Dyreliv, bd. 9. Apollo Books33
Nielsen, O.F.1998De danske guldsmede. Danmarks Dyreliv, bd. 8. Apollo Books53
Nielsen, O.F. & L. Skipper2015Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger. Danmarks Dyreliv, bd.13. Apollo Booksellers72
Nielsen, O.F. & M.A.H. Oyre2016Viftevingen Halictophagus curtisi Dale, 1832 – ny for den danske fauna (Strepsiptera, Halictophagidae). Entomologiske Meddelelser 84: 117-1191
Nielsen, O.F., L. Skipper & H.B. Madsen2014Status over de danske viftevinger og deres værter (Strepsiptera, Hymenoptera og Hemiptera). Entomologiske Meddelelser 82: 13-243
Nielsen, R.2005Danish Seaweeds. http://snm.ku.dk/samlingerne/toer-og-vaadsamlinger/botanik/algal-herbarium/marine-macroalgae-of-denmark/mmdk_listofspecies2005.pdf388
Nielsen, S.A.2010Checklist of Danish Ceratopogonidae. Upubl. (wordfil)115
Nielsen, U.H.2015Danske cikader. Upubl. (excel-fil)325
Nilsson, A. (ed.)1996Aquatic Insects of North Europe, Vol. I. Apollo Books71
NOBANIS2019Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 12-08-2019 (excel-fil)29
NOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)207
NOBANIS2011Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 2011 (excel-fil)2
NOVANA2015NOVANA-databasen pr. 23.01.2015 via L.S. Johansson. Upubl. (excel-fil)65
NOVANA2015Upubl. excel-fil (ver. 18-12-2015)1244
Nørgaard, E.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 283-296. Rosenkilde & Bagger1
O'Connor, J.P. & C. Malumphy2011A review of the Irish jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea). Irish Biogeographical Society Bulletin 35: 21-631
Odgaard, B.2019En ny mosart i Danmark – Kruset Strumamos (Kiaeria blyttii). – Urt 43 (1): 31-33.1
Odgaard, B.V.1984Fissidens exiguus Sull. new to Denmark. Lindbergia 10 (3): 1911
Olmi, M.1994The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 3027
Olsen, K. & O.S. Tendal2012Første fund af orangestribet søanemone, Diadumene lineata (Verill, 1869) (Anthozoa: Actinaria) i Danmark. Flora og Fauna. 118: 1-61
Orbicon2010Ferskvandsplankton. Upubl. (excel-fil)2
Orbicon2010Registrering af ferskvandsplankton 1988-201012
Ossiannilsson, F.1992The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 2659
Pagh, S. & F. Jensen2008Dræbersneglen Arion lusitanicus - æglægningssteder - efterårsskjul - aktuelle fjender. Rapport udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen og Det Danske Haveselskab. http://multimedia.jp.dk/archive/00145/Sneglerapport-19-de_145617a.pdf4
Pagh, S., F. Jensen, C. Dietlefsen & T. Skytte2006Forekomst af iberisk skovsnegl (Arion lusitanicus) i Danmark i 1998 og 2003. Flora og Fauna 112: 67-731
Paukkunen, J., A. Berg, V. Soon, F. Ødegaard & P. Rosa2015An illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and Baltic countries, with description of a new species. ZooKeys 548: 1-116. http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=61641
Paukkunen, J., P. Rosa, V. Soon, N. Johansson & F. Ødegaard2014Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1): 1–6748
Pedersen, J, M. Hansen & O. Vagtholm-Jensen2010Fund af biller i Danmark, 2008 og 2009 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 78: 117-16121
Pedersen, J.1994Apion austriacum Wagner, 1904, en ny dansk spidsmussnudebille (Coleoptera, Apionidae). Entomologiske Meddelelser 62: 7-81
Pedersen, J.1990Meligethes symphyti (Heer) - en ny dansk glimmerbøsse (Coleoptera, Nitidulidae). Entomologiske Meddelelser 58: 30-321
Pedersen, J.1993Rovbillen Philonthus spinipes Sharp, 1874 fundet i Danmark (Coleoptera, Staphylinidae). Entomologiske Meddelelser 61: 77-801
Pedersen, J. & J. B. Runge2003Fund af biller i Danmark, 2002 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 71: 93-1135
Pedersen, J. & O. Vagtholm-Jensen2005Fund af biller i Danmark, 2004 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 73: 87-11310
Pedersen, J., G. Pritzl, J.B. Runge & O. Vagtholm-Jensen2001Fund af biller i Danmark, 2000 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 69: 81-1076
Pedersen, J., J.B. Runge & B.P. Jonsén2008Fund af biller i Danmark, 2006 og 2007 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 76: 105-14420
Pedersen, J., P. Jørum & O. Vagtholm-Jensen2004Fund af biller i Danmark, 2003 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 72: 49-748
Pedersen, L.-E.K.1975De sociale gedehamse. Natur og Museum 17 (1)10
Pérez-Losada, M., M. Ricoy, J.C. Marshall & J. Domínguez2009Phylogenetic assessment of the earthworm Aporrectodea caliginosa species complex (Oligochaeta: Lumbricidae) based on mitochondrial and nuclear DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 52, 293-3021
Peris-Felipo, F.J., S.A. Belokobylskij, L. Vilhelmsen & T. Munk2016Catalogue of Danish Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae), with the description of two new species of Aspilota Foerster, 1863. European Journal of Taxonomy 250: 1–48. http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2016.250153
Petersen, B.H.2016Svirrefluer (diptera: Syrphidae) fra Tisvilde-egnen: Lokalfaunistiske undersøgelser med artsoversigt og kommentarer. Entomologiske Meddelelser 84: 47-671
Petersen, F.T. & R. Meier (eds.)2001A preliminary list of the Diptera of Denmark. Steenstrupia 26: 119–2761827
Petersen, G.H.2002Nye muslingearter i Østersøen. Dyr i natur og museum 19(1): 25-272
Petersen, H.2016Danske springhaler. Upubl.240
Petersen, H.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 1 s. 309-312. Rosenkilde & Bagger3
Petersen, H.1965The Collembola of the Hansted Reserve, Thy, North Jutland. Taxonomy, Ecology. (with a description of a new species and subgenus and a record of a single species of Protura). In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi. Resultater af \"Entomologis1
Petersen, K.W.1976Vandmænd - kendte ukendte dyr. Naturens Verden 59: 209-2229
Pont, A.C & R. Meier2002The Sepsidae (Diptera) of Europe. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 3724
Poulsen, E.M.1941On the occurrence of the Thalassinidea in Danish Waters. Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 104: 207-2395
Prous, M., M. Heidemaa & V. Soon2011Empria longicornis species group: taxonomic revision with notes on phylogeny and ecology (Hymenoptera, Tenthredinidae). Zootaxa, Auckland 2756: 1-392
Rasmussen, E.1989Den marine fauna og vegetation i Kattinge Vig, Roskilde Fjord. Kvalitative og kvantitative resultater fra 1979. Flora og Fauna 95: 71-1021
Rasmussen, E.1973Systematics and Ecology of the Isefjord marine fauna (Denmark). Ophelia 11: 1-50738
Rasmussen, E.1973Systematics and Ecology of the Isefjord marine fauna (Denmark). Ophelia 11:1-4951
Rasmussen, S.1976Træborende snudebille, Pentarthrum huttoni Woll. (Coleoptera, Curculionidae) ny for Danmark. Entomologiske Meddelelser 44: 107-1091
Ravn, H.P., B. Larsen, J. Eilenberg, S. Harding & H. Skovgaard2018Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr). Nr. 71
Ravn, H.P., B. Larsen, J. Eilenberg, S. Harding & H. Skovgaard2019Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr). Nr. 817
Reitzel, J & E. Kozarzhevskaya1975Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg. Bd. 7929
Roivainen, H.1949Eriophyid news from Denmark. Acta Entomologica Fennica 15: 22–3220
Runge, J.B.1991Anthonomus brunnipennis Curtis, 1840, en overset snudebille (Coleoptera, Curculionidae). Entomologiske Meddelelser 59: 127-1301
Runge, J.B.2000Cryptophilus obliteratus Reitter 1878, ny bille for den danske fauna (Coleoptera Languriidae) Entomologiske Meddelelser 68: 79-831
Runge, J.B.1995De danske arter af slægten Melanophthalmus Motschulsky, 1866. (Coleoptera, Latridiidae). Entomologiske Meddelelser 63: 75-843
Runge, J.B.2008Otiorhynchus apenninus Stierlin 1883, Otiorhynchus dieckmanni Magnano, 1979 og Otiorhynchus aurifer Boheman, 1843, tre nye snudebiller for den danske fauna (Coleoptera: Curculionidae). Entomologiske Meddelelser 76: 69-783
Runge, J.B.1998Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862, ny for Danmark, med bemærkninger om vore øvrige arter af Telmatophilus (Coleoptera: Cryptophagidae). Entomologiske Meddelelser 66: 45-534
Runge, K.2009Danske Sphecoidea. Upubl. (excel-fil)125
Rødliste 20102011https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/roedliste-2010/1
Rødliste 20192020https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/12
Røen, U.I.1995Gællefødder og Karpelus. Danmarks Fauna, bd. 8598
Salmela, J.2012Updates to the Danish Crane Fly Fauna (Diptera Tipuloidea) and notes on Tipula crassicornis Zett. Entomologiske Meddelelser 80: 119-1252
Schär, S., A.A. Illum & R.S. Larsen2017Exotic ants in Denmark (Hymenoptera: Formicidae). Entomologiske Meddelelser 85: 101-10912
Scharff, N. & O. Gudik-Sørensen2011Checklist of Danish Spiders (Araneae). Version 26-10-2011. http://www.zmuc.dk/entoweb/arachnology/dkchecklist.htm1
Scharff, N. & O. Gudik-Sørensen2006Katalog over Danmarks edderkopper (Araneae). Entomologiske Meddelelser 74(1): 3-715
Scheller, U.1959Symphyla and Pauropoda from Denmark. Entomologiske Meddelelser 27: 1-181
Schlesch, H.19382. Nachtrag zu \"Revidiertes Verzeichnis der dänischen Land- und Süsswassermollusken und ihre Verbreitung\". Archiv für Molluskenkunde 70: 269-2781
Schmelz, R.2019A guide to European terrestrial and freshwater species of Enchytraeidae (Oligochaeta). Soil Organisms 82(1): 1–176. https://www.researchgate.net/publication/2606693242
Schmidt, H.T., I. Calabuig & H.B. Madsen2017To bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 85: 41-462
Schmidt, H.T., K.R. Poulsen & H.B. Madsen2013Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 81: 62-715
Schou, J.C., B. Moeslund, L. Båstrup-Spohr & K. Sand-Jensen2017Danmarks vandplanter. BFN\'s forlag33
Seebach, P.2002Penilia avirostris, Dana 1852. Ny marin dafnie-art i danske farvande. Bio/Consult. Upubl.1
Shiganova, T.A., H.U. Riisgård, S. Ghabooli & O.S. Tendal2014First report on Beroe ovata in an unusual mixture of ctenophores in the Great Belt (Denmark). Aquatic Invasions Volume 9. IN PRESS3
Shinohara, A.2003Leaf-rolling Sawflies of the Pamphilius vafer complex (Hymenoptera, Pamphiliidae) in Europe. Insect Syst. Evol., Copenhagen 34: 453-4801
Sigsgaard, L.2002A survey of aphids and aphid parasitoids in cereal fields in Denmark, and the parasitoids’ role in biological control. J. Appl. Ent. 126: 101–1073
Skipper, L. & O.F. Nielsen2018Danmarks frøtæger. Danmarks Dyreliv, bd.15. Apollo Booksellers77
Skipper, L. & S. Tolsgaard2013Danmarks tæger - en oversigt. I: Danmarks blomstertæger. Danmarks Dyreliv, bd.12. Apollo Booksellers404
Skuhravá M., V. Skuhravý & J. Jørgensen2006Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Denmark. Entomologiske Meddelelser 74 (special issue): 1-94285
Skule, B.2016Syngrapha microgamma (Hübner, 1823) - ny dansk ugle. Lepidoptera 11(2): 45-501
Smith, D.R.1979Suborder Symphyta. Pp. 3-137. In: Krombein, K. V.; Hurd, P. D., Jr.; Smith, D. R. and Burks, B. D. (eds): Catalog of Hymenoptera in America North of Mexico. Volume 1, Symphyta and Apocrita (Parasitica). Smithsonian Institution Press. 1: xvi + 11983
Smith, K.1996Danske snudemider. Upubl. speciale. Zoologisk Museum. København12
Statens Naturhistoriske Museum2020Coll.479
Statens Naturhistoriske Museum2009Collection inventory of the Hymenoptera collection. http://www.zmuc.dk/EntoWeb/collections-databaser/Hymenoptera/Hymenoptera.htm2757
Statens Naturhistoriske Museum2009Crustacea species list at the Zoological Museum, University of Copenhagen. http://www.zmuc.dk/InverWeb/Col-crust.htm156
Statens Naturhistoriske Museum2018https://snm.ku.dk/SNMnyheder/alle_nyheder/2018/2018.7/boern-finder-ny-potentielt-invasiv-myreart/1
Steenberg, C.M.1911Landsnegle (Bløddyr I). Danmarks Fauna, bd. 101
Stephensen, K.1933Havedderkopper og Rankefødder. Danmarks Fauna, bd. 3840
Stephensen, K.1910Skjoldkrebs. Storkrebs I. Danmarks Fauna, bd. 9129
Stephensen, K.1928Storkrebs II. Ringkrebs I, Tanglopper (Amfipoder). Danmarks Fauna, bd. 32208
Stephensen, K.1948Storkrebs IV. Ringkrebs 3. Tanglus (Marine Isopoder) og Tanaider. Danmarks Fauna, bd. 5385
Strand, M. & P. Sundberg2010Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stjärnmaskar - slemmapesiskar (Sipuncula - Nemertea). ArtDatabanken, SLU, Uppsala1
Stæhr, P.A., H.H. Jakobsen, J.L.S. Hansen, P. Andersen, M. Storr-Paulsen, J. Christensen, S. Lundste2016Trends in records and contribution of non-indigenous species (NIS) to biotic communities in danish marine waters. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 179. Aarhus Universitet5
SVANA2016http://svana.dk/nyheder/2016/aug/derfor-er-guldsjakalen-ikke-invasiv/1
Svensson, B.W.2010Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stövsländor (Psocoptera). ArtDatabanken, SLU, Uppsala58
Sørensen, M.V.2009Gnathostomulida (kæbeorm eller kæbemunde) i Danmark. Upubl. (word-fil)11
Sørensen, M.V.2009Kinorhyncha (mudderdrager) i Danmark. Upubl. (word-fil)1
Sørensen, M.V.2002On the rotifer fauna of Bermuda, including notes on the associated meiofauna and the description of a new species of Encentrum (Rotifera: Ploima: Dicranophoridae). Proceedings of the Biological Society of Washington. 114: 725-7361
Sørensen, M.V.2009Rotifera (hjuldyr) i Danmark. Upubl. (word-fil)75
Sørensen, M.V.2001Two new species of the family Dicranophoridae (Rotifera, Ploima) from the littoral psammon, with notes on other brackish water rotifers in Denmark. Hydrobiologia 452: 121-12813
Sørensen, M.V.2009ZMUC-Collection6
Sørensen, M.V. & G. Giribet2006A modern approach to rotiferan phylogeny: Combining morphological and molecular data. Molecular Phylogenetics and Evolution 40: 585-6084
Taubert, A, N. Pantchev, M.G. Vrhovec, C. Bauer & C. Hermosilla2009Lungworm infections (Angiostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis, Aelurostrongylus abstrusus) in dogs and cats in Germany and Denmark in 2003-2007. Vet Parasitol. 159(2): 175-801
Tendal, O.S & J. Olesen2011En ny krabbe i den danske fauna: Goneplax rhomboides. Flora og Fauna 117 (2): 43-451
Tendal, O.S.2011Danske svampe (Porifera). Upubl. (word-fil)43
Tendal, O.S. & C. Nielsen1997Bægerkorallen (Caryophyllia smithii) - ny koral for Danmark. Flora og Fauna 103: 7-91
Tendal, O.S. & K.R. Jensen2014De seneste 85 års nye arter af krabber i den danske fauna. http://jydsknaturhistorisk.dk/wp-content/uploads/Krabber.pdf2
Thane-Fenchel, A.1966Proales paguri sp. nov., a rotifer living on the gills of the hermit crab Pagurus bernhardus Reference: L.. Ophelia 3: 96-971
Thommesen, K.2011Fluesyn - et par nye danske fluearter fra Lyrsby. Natur på Bornholm (9): 66-692
Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg2006Svirrefluer (Diptera: Syrphidae) fra Ulvshale. Entomologiske Meddelelser 74:151-1631
Trolle, L.1994En ny dansk bladloppe - fundet på Bornholm. Bornholms Natur 18: 30-311
Trolle, L.2003En ny dansk bladloppe fundet på Bornholm. Trioza anthrisci Burckhardt, 1986. Natur på Bornholm 1: 51-531
Tuxen, S.L.1931Danske Protura. Entomologiske Meddelelser 17: 306-3113
TV22017http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-11-03-ny-flaat-fundet-i-danmark-kan-vaere-livsfarlig-for-husdyr1
TV2/Fyn2014http://www.tv2fyn.dk/article/487572:Et-nyt-skadedyr-er-kommet-til-Danmark1
Vildtsundhed.dk2018http://www.vildtsundhed.dk/vildtsygdomme1
Vujić, A., G. Ståhls, J. Ačanski, H. Bartsch, R. Bygebjerg & A. Stefanović2013Systematics of Pipizini and taxonomy of European Pipiza Fallén: molecular and morphological evidence (Diptera, Syrphidae). Zoologica Scripta 42: 288-3051
Wagner, R.1990Psychodidae. In: Soos A, Papp L (eds). Catalogue of Palaearctic Diptera. Psychodidae-Chironomidae. Vol. 2: 11-65. Akademiai Kiado, Budapest2
Waldén, H.1984Sveriges landmollusker - en artslista med kommentarer. Fauna och flora 79: 29-431
Waldén, H.W.1966Einige Bemerkungen zum Ergänzungsband zu EHRMANN´s \"Mollusca\" in \"Die Tierwelt Mitteleuropas\". Archiv für Molluskenkunde 95: 49-681
Wesenberg-Lund, C.1930Contributions to the biology of the Rotifera. Part II. The periodicity and sexual periods. D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvidensk. og Mathem.Afd., 9, II.1: 1-23055
Wesenberg-Lund, E.1939Pølseorme (Gephyrea). Danmarks Fauna, bd. 4513
Wiberg-Larsen, P.2010Oversigt over de danske vårfluer (Trichoptera) - og deres regionale udbredelse. Entomologiske Meddelelser 78: 3-20170
Wikipedia2019https://da.wikipedia.org/wiki/Brun_bi1
Wind, P.2018Dansk plantetaxonliste. Version 22-02-2018. Upubl.36
Wind, P.2013Dansk plantetaxonliste. Version 27-05-2013. Upubl.2400
Wind, P.2018Nye arter i danmark - karplanter, mosser, alger, laver og svampe. Teknisk rapport nr. 218. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tilførende Excel-fil)35
Wind, P., I. Goldberg, P. Stæhr, U. Søchting & T. Læssøe2018Nye arter i Danmark - karplanter, mosser, alger, laver og svampe. Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 124. Aarhus Universitet. Bilag 3 (Excel-fil)7
Wolff, T.1978I: Danmarks Dyreverden, bd. 3 s. 97-179. Rosenkilde & Bagger1
Wolff, T.2002To krabber, Dromia personata og Paramola cuvieri, nye for Danmark, en krabbe under mulig udbredelse mod Danmark samt mudderkrebsen Axius nodulosus. Flora og Fauna 108 (4): 87-945
Wüstnei, W.1891Beiträge zur Insektenfauna Schleswig-Holsteins. Drittes Stück. Schr. Naturw. Ver. Schl.-Holstein, Kiel 8[1889-1891]: 26-422
Øllgaard, H.2019Oversigt over danske mælkebøtter. Version 05-05-2019. Upubl.4