Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.

poster fundet i allearter.dk databasen.

Klik på kolonnehovederne for ønsket sortering. Træk og flyt kolonnehovederne for ønsket rækkefølge og bredde.
Klik på "Vis kolonner" for markering af de kolonner, der ønskes vist.


Videnskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Aelurostrongylus abstrusus(Railliet, 1898)AngiostrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaTaubert, A, N. Pantchev, M.G. Vrhovec, C. Bauer & C. Hermosilla2009Lungworm infections (Angiostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis, Aelurostrongylus abstrusus) in dogs and cats in Germany and Denmark in 2003-2007. Vet Parasitol. 159(2): 175-80NEJaCC BY 4.0
Amphibiocapillaria tritonispunctati(Diesing, 1851)CapillariidaeEnoplidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Amphidelus elegans(de Man, 1921)AlaimidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Anatonchus dolichurus(Ditlevsen, 1911)AnatonchidaeDorylaimidaRundormeNematodaTruxonchus dolichurus (Ditlevsen, 1911)Fauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Angiostrongylus vasorum(Baillet, 1866)Fransk hjerteormMetastrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Anguillicoloides crassusKuwahara, Niimi & Itagaki, 1974Ålens svømmeblæreormAnguillicolidaeSpiruridaRundormeNematodaAnguillicola crassus Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974Ålens svømmeblærenematodKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Anguina agrostis(Steinbuch, 1799)GræsfrøgallenematodTylenchidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Anguina graminis(Hardy, 1850)TylenchidaeTylenchidaRundormeNematodaFugleognatur.dk2018https://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=44066NEJaCC BY 4.0
Anguina tritici(Steinbuch, 1799)HvedefrøgallenematodTylenchidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Anisakis simplex(Rudolphi, 1809)SildeormAnisakidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Aphelenchoides fragariae(Ritzema Bos, 1890)JordbærbladnematodAphelenchoididaeAphelenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Aphelenchoides ritzemabosi(Schwartz, 1911)KrysantemumbladnematodAphelenchoididaeAphelenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Aporcelaimus eurydorys(Ditlevsen, 1911)DorylaimidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ascaridia galli(Schrank, 1788)Stor spolormAscaridiidaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ascaris lumbricoidesLinnaeus, 1758Menneskets spolormAscarididaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ascaris suumGoeze, 1782Svinets spolormAscarididaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ascarophis arcticaPoljansky, 1952SpiruridaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Ascarophis baylisiDollfus & Campana-Rouget, 1956SpiruridaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Ascarophis morrhuaevan Beneden, 1871SpiruridaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Aspiculuris tetraptera(Nitzsch, 1821)HeteroxynematidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Baruscapillaria obsignata(Madsen, 1945)CapillariidaeEnoplidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Baruscapillaria tiaras(Madsen, 1945)CapillariidaeEnoplidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Bovienema tomicis(Bovien, 1937)AllantonematidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Bradynema rigidum(von Siebold, 1836)AllantonematidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Bunonema ditlevseniMicoletzky, 1925BunonematidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Bursaphelenchus xylophilus(Steiner & Buhrer, 1934)FyrrevednematodAphelenchidaeAphelenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Calodium hepaticum(Bancroft, 1893)CapillariidaeEnoplidaRundormeNematodaCapillaria hepatica (Bancroft, 1893)Haarder, S.2016Pers. medd.NEJaCC BY 4.0
Calolaimus ditlevseniMicoletzky, 1922MydonomidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Camallanus lacustris(Zoega, 1776)CamallanidaeCamallanidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Camallanus truncatusRudolphi, 1814CamallanidaeCamallanidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Capillaria gracilis(Bellingham, 1840)CapillariidaeEnoplidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Capillaria nyrocinarumMadsen, 1945CapillariidaeEnoplidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Capillaria wickinsiOgden, 1965CapillariidaeEnoplidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Cephalobellus lohmanderiLeibersperger, 1960ThelastomatidaeOxyuridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Cervonema macramphisJensen, 1979ComesomatidaeDesmodoridaRundormeNematodaEibye-Jacobsen, D., L. Pavesi, T. Schiøtte, M.V. Sørensen & J. Olesen2019Invertebrates excl. Entomology at the Natural History Museum of Denmark. Version 1.2. Natural History Museum of Denmark. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/wodhis (tilgået 14.03.2019)NEJaCC BY 4.0
Choanolaimus psammophilusde Man, 1880CyatholaimidaeDesmodoridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Chronogaster typica(de Man, 1921)LeptolaimidaeAraeolaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Contracaecum osculatum(Rudolphi, 1802)Torskens leverormAnisakidaeAscarididaRundormeNematodaLeverormKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Contracaecum rudolphiiHartwich, 1964AnisakidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Cooperia oncophora(Railliet, 1898)TrichostrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Cosmocephalus obvelatus(Creplin, 1825)AcuariidaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Crenosoma vulpis(Rudolphi, 1819)Rævens lungeormCrenosomatidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Criconema demaniMicoletzky, 1925CriconematidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Cryptonchus tristis(Ditlevsen, 1911)CryptonchidaeEnoplidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Cucullanus cirratusO.F. Müller, 1777CucullanidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Cucullanus heterochrousRudolphi, 1802CucullanidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Cucullanus sphaerocephalus(Rudolphi, 1809)CucullanidaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Cucullanus truttaeFabricius, 1794CucullanidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Cystidicoloides tenuissima(Zeder, 1800)CystidicolidaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Daniconema anguillaeMoravec & Køie, 1987DaniconematidaeRhabditidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Dichelyne minutus(Rudolphi, 1819)CucullanidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Dictyocaulus filaria(Rudolphi, 1809)DictyocaulidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Dictyocaulus viviparus(Bloch, 1782)Kvægets lungeormDictyocaulidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Diplogaster pararmatus(W. Schneider, 1938)DiplogasteridaeDiplogasteridaRundormeNematodaKoerneria pararmata (W. Schneider, 1938)Fauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Diplogastrellus secundus(Bovien, 1937)DiplogasteridaeDiplogasteridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Diplopeltoides sundensis(Jensen, 1978) Holovachov, Tandingan De Ley, Mundo-Ocampo, Gingold & De Ley, 2009AxonolaimidaeAraeolaimidaRundormeNematodaEibye-Jacobsen, D., L. Pavesi, T. Schiøtte, M.V. Sørensen & J. Olesen2019Invertebrates excl. Entomology at the Natural History Museum of Denmark. Version 1.2. Natural History Museum of Denmark. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/wodhis (tilgået 14.03.2019)NEJaCC BY 4.0
Ditylenchus brevicauda(Micoletzky, 1925)AnguinidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ditylenchus convallariaeSturhan & Friedman, 1965LiljekonvalnematodAnguinidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Ditylenchus destructorThorne, 1945KartoffelrådnematodAnguinidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Ditylenchus dipsaci(Kuhn, 1857)StængelnematodAnguinidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Ditylenchus intermedius(de Man, 1880)AnguinidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ditylenchus radicicolaKrognematodAnguinidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Dorylaimus similis(de Man, 1876)DorylaimidaeDorylaimidaRundormeNematodaEudorylaimus similis (de Man, 1876)Fauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Enterobius vermicularis(Linnaeus, 1758)BørneormOxyuridaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Eudorylaimus arenariusBussau, 1991DorylaimidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Eustrongylides mergorum(Rudolphi, 1809)DioctophymidaeRhabditidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Fictor stercorarius(Bovien, 1937)DiplogasteridaeDiplogasteridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Globodera pallida(Stone, 1973)Hvid kartoffelcystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Globodera rostochiensis(Wollenweber, 1923)Gul kartoffelcystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Goffartia variabilis(Micoletzky, 1922)DiplogasteridaeDiplogasteridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Gongylonema neoplasticum(Fibiger & Ditlevsen, 1914)GongylonematidaeSpiruridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Gracilancea graciloides(Micoletzky, 1922)TylodoridaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Haemonchus placei(Place, 1893)TrichostrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Heligmosomoides glareoliBaylis, 1928HeligmosomidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Heligmosomoides polygyrus(Dujardin, 1845)HeligmosomidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Heligmosomum mixtumSchulz, 1929HeligmosomidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Heterodera avenaeWollenweber, 1924HavrecystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Heterodera cacti(Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941)KaktuscystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaCactodera cacti (Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941)NOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)NENejCC BY 4.0
Heterodera carotaeJones, 1950GulerodscystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Heterodera cruciferaeFranklin, 1945KålcystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Heterodera goettingianaLiebscher, 1892ÆrtecystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Heterodera sacchariLuc & Merny, 1963HeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Heterodera schachtiiSchmidt, 1871RoecystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Heterorhabditis downesiStock, Griffin & Burnell, 2001HeterorhabditidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Heterorhabditis megidisPoinar, Jackson & Klein, 1988HeterorhabditidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Heterotylenchus aberransBovien, 1937ParasitylenchidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Hofmaenneria brachystoma(Hofmanner, 1914)MonhysteridaeMonhysteridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Howardula oscinellae(Goodey, 1930)AllantonematidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Hyostrongylus rubidus(Hassall & Stiles, 1892)TrichostrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Hysterothylacium aduncum(Rudolphi, 1802)FiskeormRaphidascarididaeRhabditidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Laimydorus doryuris(Ditlevsen, 1911)DorylaimidaeDorylaimidaRundormeNematodaEudorylaimus doryuris (Ditlevsen, 1911)Fauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Meloidogyne arenaria(Neal, 1889)RodgallenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaNOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)NENejCC BY 4.0
Meloidogyne incognita(Kofoid & White, 1919)HeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaNOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)NENejCC BY 4.0
Meloidogyne javanica(Treub, 1885)RodgallenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaNOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)NENejCC BY 4.0
Mononchoides aphodii(Bovien, 1937)DiplogasteridaeDiplogasteridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Mononchoides armatus(Hofmanner, 1913)DiplogasteridaeDiplogasteridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Mononchus niddensisSkwarra, 1921MononchidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Oesophagostomum dentatum(Rudolphi, 1803)StrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Oesophagostomum quadrispinulatumMarcone, 1901StrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Oesophagostomum radiatum(Rudolphi, 1803)StrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Oesophagostomum venulosum(Rudolphi, 1809)StrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ogma cobbi(Micoletzky, 1925)CriconematidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Ostertagia ostertagi(Stiles, 1892)TrichostrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Paracuaria adunca(Creplin, 1846)AcuariidaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Paraphanolaimus behningiMicoletzky, 1923LeptolaimidaeAraeolaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Paraquimperia tenerrima(Linstow, 1878)QuimperiidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Paratrichodorus pachydermus(Seinhorst, 1954)TrichodoridaeTriplonchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Paratrichodorus teres(Hooper, 1962)TrichodoridaeTriplonchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Pellioditis pellio(A. Schneider, 1866)RhabditidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Pelodera strongyloides(A. Schneider, 1860)RhabditidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Philometra ovata(Zeder, 1803)PhilometridaeCamallanidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Philometra rischtaSkrjabin, 1917PhilometridaeCamallanidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Plectus parietinusBastian, 1865PlectidaeAraeolaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Pratylenchus fallaxSeinhorst, 1968HoplolaimidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Pratylenchus flakkensisSeinhorst, 1968HoplolaimidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Pratylenchus vulnusAllen & Jensen, 1951HoplolaimidaeTylenchidaRundormeNematodaNOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)NENejCC BY 4.0
Prionchulus spectabilis(Ditlevsen, 1911)MononchidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Pseudanisakis rotundatus(Rudolphi, 1819)AnisakidaeAscarididaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Pseudocapillaria mergi(Madsen, 1945)TrichuridaeTrichocephalidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Pseudocapillaria tomentosa(Dujardin, 1843)TrichuridaeTrichocephalidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Pseudoterranova decipiens(Krabbe, 1878)TorskeormAscarididaeAscarididaRundormeNematodaSælormKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Punctodera punctata(Thorne, 1928)GræscystenematodHeteroderidaeTylenchidaRundormeNematodaMartin, J.2013Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Radopholus similis(Cobb, 1893)HoplolaimidaeTylenchidaRundormeNematodaNOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)NENejCC BY 4.0
Raphidascaris acus(Bloch, 1779)RaphidascarididaeRhabditidaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Rhabditis orbitalisSudhaus & Schulte, 1986RhabditidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Scatonema wuelkeriBovien, 1932AllantonematidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Setaria equina(Abildgaard, 1789)OnchocercidaeSpiruridaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Setaria tundraIsaichikov & Rajewskaja, 1928OnchocercidaeSpiruridaRundormeNematodaHaarder, S.2016Pers. medd.NEJaCC BY 4.0
Skrjabillanus tincaeSchigin & Schigina, 1958AnguillicolidaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Spinitectus inermis(Zeder, 1800)CystidicolidaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Spinitectus oviflagellisFourment, 1883CystidicolidaeSpiruridaRundormeNematodaKøie, M.2009Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.NEJaCC BY 4.0
Spirocerca lupi(Rudolphi, 1809)SpirocercidaeSpiruridaRundormeNematodaVildtsundhed.dk2018http://www.vildtsundhed.dk/vildtsygdommeNEJaCC BY 4.0
Steinernema affine(Bovien, 1937)SteinernematidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Steinernema bicornutumTallosi, Peters & Ehlers, 1995SteinernematidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Steinernema feltiae(Filipjev, 1934)SteinernematidaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Strongyloides ransomiSchwartz & Alicata, 1930StrongyloididaeRhabditidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Strongylus edentatus(Looss, 1900)StrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Strongylus vulgaris(Looss, 1900)StrongylidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Subanguina millefolii(Low, 1874)AnguinidaeTylenchidaRundormeNematodaFugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=13490NEJaCC BY 4.0
Syphacia obvelata(Rudolphi, 1802)OxyuridaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Syphacia stroma(Linstow, 1884)OxyuridaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Syphacia vanderbrueliBernard, 1966OxyuridaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Toxocara canis(Werner, 1782)Hundens spolormAscarididaeAscarididaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Toxocara cati(Schrank, 1788)Kattens spolormAscarididaeAscarididaRundormeNematodaFugleognatur.dk2013http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=16071NEJaCC BY 4.0
Trichinella britoviPozio, La Rosa, Murrell & Lichtenfels, 1992TrichinellidaeTrichocephalidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Trichinella nativaBritov & Boev, 1972TrichinellidaeTrichocephalidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Trichinella spiralis(Owen, 1835)TrikinTrichinellidaeTrichocephalidaRundormeNematodaNOBANIS2017Ikke-hjemmehørende arter. Miljøstyrelsen. Ver. 19-10-2017 (excel-fil)NEJaCC BY 4.0
Trichodorus cylindricusHooper, 1962TrichodoridaeTriplonchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Trichodorus primitivus(de Man, 1880)TrichodoridaeTriplonchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Trichodorus similisSeinhorst, 1963TrichodoridaeTriplonchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Trichuris suis(Schrank, 1788)Svinets piskeormTrichuridaeTrichocephalidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Trichuris trichiura(Linnaeus, 1771)Menneskets piskeormTrichuridaeTrichocephalidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Tripius sciarae(Bovien, 1944)SphaerulariidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Tylencholaimellus striatusThorne, 1939LeptonchidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Tylencholaimus steckiSteiner, 1914TylencholaimidaeDorylaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Tylenchorhynchus claytoniSteiner, 1937TelotylenchidaeTylenchidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Tylocephalus annulatusZell, 1993PlectidaeAraeolaimidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0
Uncinaria stenocephala(Railliet, 1884)AncylostomatidaeStrongylidaRundormeNematodaFauna Europaea2013http://www.faunaeur.orgNEJaCC BY 4.0