Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.
Flad ulvefod (Diphasiastrum complanatum ssp. complanatum)
Meget sjælden i Danmark, hvor der findes 7 arter ulvefod. De placeres nu i fire forskellige slægter. Hertil kommer dværgulvefod, der placeres i sin egen familie. Ingen af arterne er almindelige i Danmark - heller ikke almindelig ulvefod !
Videnskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens