Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.
Blomkålssvamp (Sparassis crispa)
En fin og anderledes spisesvamp, der kan opnå en betragtelig størrelse (som en fodbold eller mere). Det anbefales dog at være grundig med rengøringen, da de mange gruber og folder er yndede opholdssteder for bænkebidere og andre småkryb, som ikke nødvendigvis bidrager til den gode smag ! Blomkålssvamp er eneste repræsentant for sin familie (Sparassidaceae) i Danmark.
Videnskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Sparassis crispa(Wulfen) Fr.BlomkålssvampSparassidaceaePolyporalesBasidiesvampeBasidiomycotaForeningen til svampekundskabens fremme2016Database over danske svampefund, administreret af Frøslev, T., Heilmann-Clausen, J., Jeppesen, T.S., Lange, C., Læssøe, T., Petersen, J.H., Søchting, U., Vesterholt, J, online www.svampeatlas.dk. Version 23-02-2016NEJaCC BY-NC 4.0