Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.
Trompetblad (Sarracenia purpurea)
Vi har i Danmark tre naturligt hjemmehørende slægter af kødædende planter, hhv. soldug (Drosera; 3 arter), vibefedt (Pinguicula; 1 art) og blærerod (Utricularia; 6 arter). Hertil kommer slægten Sarracenia, der har sin oprindelse i USA og Canada, men som er indført til Danmark og efterhånden udsat flere steder i næringsfattige kær domineret af tørvemosser (Sphaghnum). Denne udsætning bør frarådes. Nok er planten flot og fascinerende, men den kan udgøre en trussel mod den lokale flora og fauna.
Videnskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Sarracenia purpureaL.TrompetbladSarraceniaceaeEricalesKarplanterTrompetbladfamilienLyngordenenTracheophytaHartvig, P & P. Vestergaard (red.)2015Atlas Flora Danica 1-3. Gyldendal. KøbenhavnNAJaCC BY 4.0