Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.
Blodplet (Tyria jacobaeae)
Natsommerfuglen blodplet og dens "labre larver" har nydt godt af braklægningsordningen, der trådte i kraft i 1980'erne, men som nu er ophørt. Værtsplanten, eng-brandbæger (Senecio jacobaea), er nemlig en af de mange plantearter, der trives på brakmarker. Arten var at finde på rødlisten fra 1997 som sårbar (VU), men på den seneste rødlistevurdering fra 2010 angives den som ikke truet (LC).
Videnskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Tyria jacobaeae(Linnaeus, 1758)BlodpletErebidaeLepidopteraSommerfuglePragtuglerSommerfugleLepidopteraKarminspinder; Blodplet-bjørnespinder; Jakobiner-karminspinderKarsholt, O. & P.S. Nielsen2013Revideret fortegnelse over Danmarks SommerfugleLCJaCC BY 4.0