Forside
Projekt allearter
« Projekt Allearter Startside
Søg i Allearter databasen :

Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne CC BY 4.0 / CC BY-NC 4.0 – Læs mere her.
Stor vandsalamander (Triturus cristatus)
Der sker konstant ændringer i klassifikation og navngivning af organismer. Tidligere blev f.eks. de tre danske salamandre placeret i samme slægt, Triturus. Nu placeres de i hver deres slægt, hhv. stor vandsalamander (Triturus cristatus), lille vandsalamander (Lissotriton vulgaris) og bjergsalamander (Ichthyosaura alpestris).
Videnskabeligt navn Autor Dansk navn Familie Orden Artsgruppe (dk) Familie (dk) Orden (dk) Artsgruppe Synonymer Synonymer (dk) Referencenavn Referenceår Referencetekst Rødlistestatus Fredningsstatus Accepteret Licens
Ichthyosaura alpestris(Laurenti, 1768)BjergsalamanderSalamandridaeUrodelaPadderEgentlige salamandreHalepadderAmphibiaTriturus alpestris (Laurenti, 1768); Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)Fog, K., A. Schmedes, & D. Rosenørn de Lasson1997Nordens padder og krybdyr. G.E.C. Gad, KøbenhavnLCBilag 1JaCC BY 4.0
Lissotriton vulgaris(Linnaeus, 1758)Lille vandsalamanderSalamandridaeUrodelaPadderEgentlige salamandreHalepadderAmphibiaTriturus vulgaris (Linnaeus, 1758)Fog, K., A. Schmedes, & D. Rosenørn de Lasson1997Nordens padder og krybdyr. G.E.C. Gad, KøbenhavnLCBilag 1JaCC BY 4.0
Triturus cristatus(Laurenti, 1768)Stor vandsalamanderSalamandridaeUrodelaPadderEgentlige salamandreHalepadderAmphibiaKongesalamanderFog, K., A. Schmedes, & D. Rosenørn de Lasson1997Nordens padder og krybdyr. G.E.C. Gad, KøbenhavnLCBilag 1JaCC BY 4.0