NavnÅrTitelArter
Andersen, A.G. et al.1976Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal1
Damsholt, K.2014Pers. medd.1
Damsholt, K., I. Goldberg & H. Øllgaard2008Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008. http://www.bryologkredsen.dk/Pdf/danlevermos2008.pdf167
Dyntaxa: Svensk Taxonomisk Databas2014http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/dyntaxa/3
Goldberg, I.2014Danske mosser. Upubl.5
Hill, M.O. et al.2006An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology 28: 198–26769
Holyoak, D. T. & L. Hedenäs2014Morphological, ecological and molecular studies of the intergrading taxa Bryum neodamense and B. pseudotriquetrum (Bryopsida: Bryaceae). Journal of Bryology 28: 299-3111
Mogensen, G.S. & I. Goldberg2005Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005. http://www.nathimus.ku.dk/bot/DIV/danmos4.pdf405